olgyzza2015@ukr.net (067) 741-84-55 
(097) 381-77-26
Увійти на сайт

Новини

ВИМОГА ЩОДО НАДАННЯ ДОВІДКИ-ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ОБ’ЄКТА НЕРУХОМОГО МАЙНА Є БЕЗПІДСТАВНОЮ

22 Січня 2016
ВИМОГА ЩОДО НАДАННЯ ДОВІДКИ-ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ОБ’ЄКТА НЕРУХОМОГО МАЙНА Є БЕЗПІДСТАВНОЮ – АСОЦІАЦІЯ ЕКСПЕРТІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

До Асоціації експертів будівельної галузі (далі – Асоціація) останнім часом надходять звернення з проханням роз’яснити, чи зобов’язаний власник об’єкту нерухомого майна (будівлі, споруди) подавати до органу державної реєстрації речових прав для проведення державної реєстрації довідку-характеристику («довідку про показники»).

Слід зазначити, що відповідно до пункту 42 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 року № 868, для проведення державної реєстрації речових прав на об’єкт нерухомого майна в разі, коли в документах, що підтверджують виникнення, перехід та припинення речових прав на такий об’єкт, відсутні відомості про його технічні характеристики, заявник, крім документа, що підтверджує виникнення, перехід та припинення речових прав на нерухоме майно, подає технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна.

Таким чином, єдиним документом, який підтверджує технічні характеристики об’єкта нерухомого майна, є технічний паспорт.

Відповідно до статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відтак, вимога державного реєстратора щодо надання будь-яких інших документів, ніж визначені чинним законодавством («довідок-характеристик», «довідок про показники»), є незаконною.

При цьому зауважимо, що з 16 вересня 2010 року внаслідок втрати чинності Інструкцією про порядок видачі довідок-характеристик на об’єкти нерухомого майна, що знаходяться у власності юридичних та фізичних осіб та зареєстровані в бюро технічної інвентаризації, затвердженою наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 30.04.1996 № 35, обов’язок щодо надання такого документу, як довідка-характеристика, відсутній.

Відповідно до пункту 4.1 Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна,технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна проводиться суб'єктами господарювання, у складі яких працює один або більше відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, які пройшли професійну атестацію у Мінрегіоні України та отримали кваліфікаційний сертифікат відповідно до статті 17 Закону України "Про архітектурну діяльність" та постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 року N 554 "Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури" (далі - виконавці).

Із вказаної норми вбачається, що технічна інвентаризація проводиться суб’єктами господарювання, які не належать до органів державної влади чи органів місцевого самоврядування. Тому, на думку Асоціації, вказані суб’єкти господарювання можуть видавати будь-які довідки, які чинним законодавством не заборонені.

Повернення до списку