olgyzza2015@ukr.net (067) 741-84-55 
(097) 381-77-26
Увійти на сайт

ОЦІНКА МАЙНА ТА МАЙНОВИХ ПРАВ

ОЦІНКА МАЙНА ТА МАЙНОВИХ ПРАВ
- процес визначення вартості майна та майнових прав на дату оцінки за встановленою процедурою. Правові засади визначено Законом «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (2001). Майном, яке може оцінюватися, вважаються об'єкти в матеріальній формі, в т. ч. земельні ділянки, будівлі та споруди (включаючи їх невід'ємні частини), машини, обладнання, транспортні засоби тощо.

Оцінка майна проводиться у випадках, встановлених законодавством України, міжнародними угодами, на підставі договору, а також на вимогу однієї із сторін угоди та за згодою сторін. Проведення оцінки майна є обов'язковим у випадках:
утворення підприємств (господарських товариств) на базі державного майна або майна, що є у комунальній власності;
реорганізації, банкрутства, ліквідації державних, комунальних підприємств та підприємств з державною часткою майна (часткою комунального майна);
виділення або визначення частки майна у спільному майні, в якому є державна частка (частка комунального майна);
визначення вартості внесків учасників та засновників господарства;
приватизації та іншого відчуження у випадках, встановлених законом, оренди, обміну, страхування державного майна, майна, що є у комунальній власності, а також повернення цього майна на підставі рішення суду; переоцінки основних фондів для цілей бухгалтерського обліку;
передачі майна під заставу; визначення збитків або розміру відшкодування у випадках, встановлених законом;
у інших випадках за рішенням суду або у зв'язку з необхідністю захисту суспільних інтересів.
Незалежною оцінкою майна вважається оцінка, проведена суб'єктом професійної оціночної діяльності — суб'єктом господарювання.
Згідно зі ст. 13 ЗУ «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», рецензування звіту про оцінку майна може виконувати оцінювач, який має не менше ніж дворічний досвід практичної діяльності з оцінки майна.
Рецензування звіту про оцінку майна полягає в його критичному розгляді та наданні висновків щодо їх повноти, правильності виконання та відповідності застосованих процедур оцінки майна вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, в порядку, визначеному Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні »та іншими нормативно-правовими актами з оцінки майна.
Рецензування звіту про оцінку майна здійснюється на вимогу особи, яка використовує оцінку майна та її результати для прийняття рішень, у тому числі на вимогу замовників оцінки майна, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, судів та інших осіб, які мають зацікавленість в неупередженому критичному розгляді оцінки майна, а також за власною ініціативою суб'єкта оціночної діяльності.

Незалежна оцінка об’єктів нерухомості:
• житлова квартира, секція або кімната в гуртожитку;
• домоволодіння (особливістю оцінки житлових будинків є те, що при оцінці домоволодіння потрібно проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, на який розташоване домоволодіння);
• садовий будинок;
• гараж;
• нежитлові приміщення (адміністративні будівлі, магазин, офіс, багатофункціональні комплекси, готелі, складські приміщення та ін.);
• виробничі та промислові об’єкти;
• будівлі та споруди (інженерно-будівельні об'єкти різного призначення);
• пам’ятки архітектури;
• об’єкти незавершені будівництвом

Експертна грошова оцінка земельних ділянок.

Незалежна оцінка проводиться для цілей:
• угоди купівлі-продажу;
• приватизації комунального майна;
• здачі в оренду;
• переоцінки основних фондів для відображення в бухгалтерській звітності по справедливій (ринковій) вартості;
• переоформлення права власності при спадкуванні, даруванні та ін. цілей.


Оцінка нерухомості проводиться на підставі договору між суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання - і замовником оцінки. Договір на проведення оцінки укладається в письмовій формі. Замовниками оцінки можуть бути власники майна або їх довірені особи. Замовник повинен забезпечити доступ до майна, що підлягає оцінці, дати йому необхідну і достовірну інформацію про об'єкт.
У випадку смерті власника необхідно надати свідоцтво про смерть, документ, який пов'язує померлого та спадкоємця (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, рішення суду тощо), паспорт спадкоємця.


Орієнтовний перелік документів, що пред’являється замовником на проведення незалежної оцінки нерухомості:
•    Копія документа, підтверджуючого право власності на об'єкт оцінки (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, договір міни, свідоцтво про право на спадщину, рішення суду тощо);
•    Копія технічного паспорту  на об'єкт оцінки;
•    Копія документа, підтверджуючого право (власність, оренда, ...) на земельну ділянку - для окремо стоячих будівель та споруд. (Державний акт про право власності на земельну ділянку, договір оренди земельної ділянки, договір купівлі-продажу...);
•    Реквізити власника (для фізичних осіб - копії паспорта, для юридичних осіб - копія Витяга або Виписки з державного реєстра). У випадку смерті власника необхідно надати свідоцтво про смерть, паспорт спадкоємця.
Даний перелік документів носить попередній характер і може бути скорочений або розширений після детального ознайомлення Оцінювача із завданням на оцінку і детального аналізу специфіки і стану об’єкта оцінки.
Після завершення робіт Замовник отримує звіт про оцінку, який має певні обмежувальні умови щодо свого застосування. Для різних звітів про оцінку можуть бути різні умови – по терміну дії оцінки, по колу осіб, що мають право використовувати результати оцінки, по цілях, з якими ця оцінка може бути використана. Вимоги до змісту звіту про оцінку визначаються національними стандартами оцінки.

← Назад до розділу