olgyzza2015@ukr.net (067) 741-84-55 
(097) 381-77-26
Увійти на сайт

Новини

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ОЦІНКИ МАЙНА ДЛЯ ЦІЛЕЙ СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ НИМИ УГОД КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ (МІНИ)

3 Листопада 2015
Українське товариство оцінювачів (УТО) в рамках залучення громадських організацій оцінювачів до складу Міжвідомчої робочої групи, з метою визначення механізму здійснення оцінки для цілей оподаткування, звернулось до Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України, Міністерства Внутрішніх справ України, Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства Внутрішніх справ України, Державної служби з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Державної податкової служби України, Державного агентства земельних ресурсів України, Української нотаріальної контори, Центру безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при Міністерстві Внутрішніх справ України, Управління забезпечення реалізації регуляторної політики Департаменту регуляторної політики з пропозицією прийняти до розгляду прийняту за основу на засіданні Ради УТО Систему контролю оцінки рухомого і нерухомого майна для цілей справляння податку з доходів фізичних осіб при здійсненні ними угод купівлі-продажу(міни).

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ОЦІНКИ МАЙНА ДЛЯ ЦІЛЕЙ СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ  ФІЗИЧНИХ ОСІБ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ НИМИ УГОД КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ (МІНИ)
    Система контролю оцінки майна відповідає таким критеріям:
-    Захищає інтереси держави та споживачів від недобросовісного виконання оцінки, що може проявлятися в умисному заниження ринкової вартості об’єктів,
-    Захищає інтереси споживачів від необґрунтованого завищення вартості послуг з оцінки;
-    Захищає інформацію про особу, її майно, факт здійснення нею відповідних угод та іншу конфіденційну інформацію від потрапляння до сфери інтересів приватних осіб, які можуть скористатися цієї інформацією, як товаром. Вказана інформація буде залишатися під повним контролем держави;
-    Має соціальну та об’єктивно-економічну спрямованість, яка полягає в тому, що податок з доходу фізичних осіб повинен справлятися відповідно до справедливої ринкової вартості майна, а не від розрахункових величин вартостей, що отримані за непрозорими методичними механізмами та призводять до спотворення результату вартості;
-    Оцінка буде відображати індивідуальні особливості оцінюваного майна та враховувати їх, тим самим буде соціально справедливою;
-    Особи, які виконують оцінку, контролюють чи відстежують відповідність її результатів, будуть нести відповідальність, у тому числі, матеріальну за недобросовісні дії в питаннях оцінки;
-    Система побудована на засадах дотримання антимонопольного законодавства як в частині кола суб’єктів оціночної діяльності, які будуть мати право її проводити, так і в частині інших зацікавлених організацій.  
Вказана система не поширюється на порядок визначення та контролю за податком на нерухомість. У нашому випадку, йде мова про стягнення податку з доходу фізичної особи у разі здійснення нею продажу (обміну) нерухомого та рухомого майна у випадках, встановлених законодавством. Світова практика не пов’язує такі оцінки з проведенням масової оцінки за стандартизованим алгоритмом.
Пропонована система контролю оцінки майна дозволить споживачам отримати якісну послугу за місцем проживання та за ціною, яка вже склалася на ринку і не викликає заперечень, оскільки не є монопольною ціною, а враховує регіональні соціально-економічні особливості.
Вартість послуг не буде залежати від ринкової вартості об’єкта, що відповідатиме міжнародній практиці та національним стандартам оцінки майна.
Вказана система контролю оцінки майна:
•     дозволить суттєво наповнити державний та місцеві бюджети, оскільки процес адміністрування проведення оцінки стане прозорим, простим з точки зору перевірки (моніторингу), прогнозованим щодо очікуваного обсягу надходжень до бюджету від вказаного податку;
•     матиме чіткі компенсаторні механізми, завдяки яким у разі порушень законодавства при здійсненні оцінки, суми недоїмки будуть компенсовані до бюджету;
•     буде використовувати вже розроблені та частково напрацьовані механізми звітності суб’єктів оціночної діяльності перед Фондом державного майна України та її первинної обробки;
•     не призведе до жодних суттєвих витрат бюджету на її підтримання у порівнянні з поточними витратами, які несе ФДМУ;
•     не призведе до виникнення соціальної напруги на противагу тому загальнодержавному суспільному резонансу, до якого призвело запровадження так званої «оцінки для цілей оподаткування», що була відмінена ФДМУ за наполяганням Президента України В.Ф. Януковича та Прем’єр-міністра України М.Я. Азарова.
Вимоги до суб’єктів оціночної діяльності та оцінювачів, які будуть здійснювати оцінку
1.    Оцінку здійснюють суб’єкти оціночної діяльності та оцінювачі у їх складі, які відповідають таким вимогам:
•     мають діючі сертифікати суб’єктів оціночної діяльності та кваліфікаційні документи оцінювачів за напрямом «Оцінка об’єктів в матеріальній формі» та відповідними спеціалізаціями у межах цього напряму, для випадків, пов’язаних із оцінкою земельних ділянок – діючу ліцензію Держземагентства на проведення землеоціночних робіт;
•     у штаті суб’єкта оціночної діяльності повинен працювати на постійній основі хоча б один оцінювач, який має не менш ніж дворічний досвід практичної оціночної діяльності;
•     суб’єкт оціночної діяльності повинен мати офіс, архів (в паперовому або електронному вигляді), сайт, електронну пошту та підключення до Інтернет;
•     архів (в паперовому або електронному вигляді) зберігається на протязі двох років від дати оцінки.
2.    Суб’єкт оціночної діяльності, який ініціює своє бажання проводити оцінку  майна, що належить фізичним особам (нерухомого та рухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва) при здійсненні з ним угод купівлі-продажу та міни, подає до центрального апарату ФДМУ заяву встановленого зразка.
3.    Суб’єкт оціночної діяльності повинен забезпечити контроль за отриманням коштів за надані послуги з оцінки через банківські установи на розрахунковий рахунок.
Процедура розгляду Фондом державного майна України пропозицій суб’єкта оціночної діяльності про здійснення оцінки майна
4.    Для розгляду питання суб’єкт оціночної діяльності подає:
•     заяву встановленого зразка;
•     копію договору оренди (документу про право власності) щодо приміщення для розміщення офісу;
•     зразки звітів про оцінку по стандартних об’єктах (квартира, домоволодіння, земельна ділянка), які повинні відповідати вимогам національних стандартів оцінки майна;
•     письмову гарантію про участь у компенсаторних механізмах у встановленому порядку.
5.    Фонд державного майна України здійснює розгляд документів суб’єкта оціночної діяльності протягом строку, що не перевищує десяти робочих днів. На підставі результатів розгляду ФДМУ видає наказ про присвоєння суб’єкту оціночної діяльності власного (унікального) реєстраційного номеру, під яким останній буде реєструвати виконані ним звіти та висновки про вартість, а також власного коду доступу до сторінки суб’єкта в Державній системі обліку та контролю оцінки майна (ДСОКО).
6.    Строк дії коду доступу та реєстраційного номеру в ДСОКО не перевищує строку дії сертифікату суб’єкта оціночної діяльності.
Методичні засади оцінки
7.    Оцінка проводиться відповідно до вимог Національних стандартів оцінки майна, що затверджені Кабінетом Міністрів України.
8.    Базою оцінки є ринкова вартість оцінюваного майна.
9.    Об’єкт оцінки в процесі оцінки обстежується в обов’язковому порядку.
10.    За результатами оцінки складається звіт про оцінку майна та висновок про вартість майна. Звіт про оцінку майна та висновок про вартість майна дійсні протягом шести місяців від дати оцінки.
11.    Звіт про оцінку та висновок про вартість реєструються в ДСОКО перед наданням його замовнику оцінки, про що відповідна відмітка заноситься на титульну сторінку звіту та на висновок. Без реєстраційного номеру в ДСОКО звіт та висновок про вартість є недійсними та не можуть прийматися нотаріусами при нотаріальному посвідченні відповідних угод.
Організаційне забезпечення системи реєстрації ДСОКО
12.    ДСОКО веде ФДМУ. Матеріально-технічне забезпечення вказаної системи здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. Вхід до ДСОКО та користування нею суб’єктів оціночної діяльності та нотаріусів є безкоштовним та не позначиться загалом на витратах громадян України, пов’язаних із здійсненням відповідних угод.

13.    Отримуваний реєстраційний номер звіту про оцінку та висновку про вартість складається з трьох унікальних складових: реєстраційного номеру суб’єкта оціночної діяльності / порядкового номеру звіту / дати реєстрації цих документів в ДСОКО.
14.    Користування ДСОКО здійснюється як системою, що містить конфіденційну інформацію, до якої обмежено доступ відповідного кола осіб:
а) суб’єктів оціночної діяльності – до власного  блоку та сторінок-інформерів, на яких ФДМУ доводиться до відома суб’єктів оціночної діяльності середня ринкова вартість для типових об’єктів майна, тарифи на послуги суб’єктів оціночної діяльності, інша важлива загальна інформація;
б) нотаріусів – до реєстраційної сторінки суб’єкта оціночної діяльності для звіряння наданого для нотаріальної реєстрації угоди з майном звіту  про його оцінку та висновку про вартість;
в) переліку уповноважених для роботи з інформацією ДСОКО працівників ФДМУ.
15.    Суб’єкт оціночної діяльності на власному блоці в ДСОКО з метою отримання реєстраційного номеру заповнює загальну інформацію про звіт про оцінку з вказівкою назви об’єкта оцінки, його атрибутів (адреси, площі, марки транспортного засобу тощо), та результату оцінки ринкової вартості, а також завантажує паспорт-сертифікат об’єкта оцінки. У випадку, коли об’єкт оцінки є нетиповим, та його вартість більш ніж на 20 % відхиляється від середньої ринкової вартості типових об’єктів,   суб’єкт оціночної діяльності має право додавати додаткові пояснення та матеріали, що дають змогу з’ясувати особливості оцінки та її результату.
Контроль за оцінкою з боку ФДМУ
16.    ФДМУ контролює виконання суб’єктами оціночної діяльності організаційних вимог.
17.    ФДМУ:
•     опрацьовує отримувані  паспорти-сертифікати об’єктів оцінки, на їх базі та з урахуванням іншої ринкової інформації визначає середню ринкову вартість для типових об’єктів;
•     аналізує отримувані додаткові пояснення суб’єкта оціночної діяльності щодо результатів оцінки нетипових об’єктів та у разі потреби, має право витребувати архівну копію звіту про оцінку для аналізу;
•     створює внутрішню комісію з оцінювачів-фахівців ФДМУ відповідної кваліфікації для розгляду у присутності представника суб’єкта оціночної діяльності витребуваної архівної копії звіту про оцінку та приймає відповідне рішення щодо дій суб’єкта оціночної діяльності, а саме: погоджується з аргументами суб’єкта / не погоджується з аргументами суб’єкта та, у разі незгоди, направляє матеріали на розгляд Наглядової ради з питань оціночної діяльності та Екзаменаційної комісії для розгляду питання про позбавлення сертифіката суб’єкта оціночної діяльності та оцінювачів у встановленому порядку, а також, у разі підтвердження відповідного рішення комісії, здійснює заходи щодо подання матеріалів до суду з метою реалізації компенсаторних механізмів;
•     у разі відсутності суттєвих зауважень до діяльності суб’єкта оціночної діяльності продовжує його повноваження щодо здійснення подібних оцінок шляхом підтвердження дійсності реєстраційного номеру;
•     витребування звітів від суб’єктів оціночної діяльності на перевірку внутрішньою комісію з оцінювачів-фахівців ФДМУ не повинно перевищувати рік від дати оцінки.
18.     ФДМУ визначає тарифи на проведення оцінки такого майна на підставі аналізу цін на послугу, що склалися. Тарифи можуть переглядатися кожні півроку залежно від інфляції, зміни розміру мінімальної заробітної плати та ринкових факторів.

Повернення до списку