olgyzza2015@ukr.net (067) 741-84-55 
(097) 381-77-26
Увійти на сайт

Новини

Проект нової редакції Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»

9 Березня 2016
Фонд державного майна оприлюднив проект нової редакції Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»
Необхідність розроблення проекту нової редакції Закону обумовлена суттєвими змінами в законодавстві та умовами сучасного функціонування економіки України, що вимагає дерегуляції оціночної діяльності та забезпечення підвищення якості оціночних послуг.
Нову редакцію Закону пропонується ввести в дію Законом України «Про внесення змін до законодавства про оцінку майна та професійну оціночну діяльність в Україні» з метою забезпечення реалізації у 2015 році завдання, визначеного пунктом 134 Плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна - 2020» у 2015 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 №213-р, яким і було передбачено розроблення змін до Закону.
Серед новацій в оціночній діяльності, що передбачаються в новій редакції Закону, можна відзначити наступне:
- більш чітко (у порівнянні з чинною редакцією Закону) розмежовуються незалежна оцінка майна, що проводиться суб'єктом оціночної діяльності, та оцінка майна, що проводиться самостійно органом державної влади або органом місцевого самоврядування;
- розширюється перелік випадків, коли незалежна оцінка майна є обов'язковою (наприклад, банківська застава, страхування майна, переоцінка активів у бухгалтерському обліку, внесення майна для провадження спільної господарської діяльності, відчуження майна при процедурі банкрутства);
- експертна грошова оцінка земельних ділянок, що регулюється Законом України «Про оцінку земель», буде здійснюватися з урахуванням вимог нової редакції Закону (оцінювачі, які одночасно мають чинні кваліфікаційний документ оцінювача за спеціалізацією, що передбачає оцінку нерухомого майна, та кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, видане відповідно до Закону України «Про оцінку земель», мають право на провадження професійної оціночної діяльності з оцінки нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок);
- визначається обов'язковим зазначення строку дії звіту про оцінку майна у всіх випадках (наразі таке передбачено деякими нормативно-правовими актами лише для декількох випадків проведення оцінки);
- запроваджується процедура відкликання суб'єктом оціночної діяльності звіту про оцінку майна (в т.ч. з підстав невиконання замовником оцінки умов договору на проведення оцінки майна, а також при виявленні фактів недостовірності вихідних даних, використаних під час проведення оцінки майна, про що стало відомо після підписання звіту про оцінку);
- запроваджується єдина база звітів про оцінку майна, власником та адміністратором якої буде Фонд державного майна (звіти про оцінку у випадках, передбачених Законом, мають обов'язково реєструватися в цій базі);
- підвіщено вимоги до рецензентів (пропонується визначити, що рецензентами можуть бути оцінювачі, які мають не менш ніж п’ятирічний досвід практичної оціночної діяльності та є членами саморегулівних організацій оцінювачів);
- визначається обов’язковим підвищення кваліфікації один раз на три роки;
- повертається інститут Наглядової ради з питань оціночної діяльності та створюється Апеляційна експертна рада;
- підвищено вимоги до саморегулівних організацій оцінювачів (організація повинна мати у своєму складі оцінювачів з усіх спеціалізацій в межах напрямів оцінки майна, визначених Законом; кількісний склад оцінювачів, які мають не менш ніж п’ятирічний досвід практичної оціночної діяльності, повинен становити не менше десяти відсотків від загального кількісного складу такої організації; організація повинна мати офіційний веб-сайт, електронну та поштову адреси; інформація про членство в саморегулівній організації оцінювачів обов’язково оприлюднюється на офіційному веб-сайті);
- визначається, що судова експертиза з питань оцінки майна та діяльність судових експертів, пов'язана з оцінкою майна, здійснюється на умовах і в порядку, передбаченому Законом України «Про судову експертизу», з урахуванням особливостей, визначених новою редакцією Закону щодо кваліфікації та методичного регулювання незалежної оцінки майна (при цьому вартість майна у висновку експерта (висновку експертного дослідження) наводиться за результатами проведення процедур з оцінки майна відповідно до положень нової редакції Закону в частині методичних вимог, що висуваються до складання звітів з оцінки майна).
Таким чином, проект нової редакції Закону забезпечує більшу дерегуляцію оціночної діяльності, підвищення якості оціночних послуг, посилення ролі саморегулівних організацій оцінювачів у забезпеченні якості робіт з проведення оцінки та підвищення рівня фахової підготовки оцінювачів, створення умов для економічної конкуренції серед суб’єктів оціночної діяльності.

Повернення до списку