olgyzza2015@ukr.net (067) 741-84-55 
(097) 381-77-26
Увійти на сайт

Новини

ПРО ОРЕНДУ ДЕРЖАВНОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА

21 Січня 2016
Наприкінці 2015 року у Верховній Раді України практично одночасно були зареєстровані одразу два законопроекти, якими пропонується внести зміни до Закону України «Про оренду державного та комунального майна». Запропоновані зміни стосуються питань щодо обов'язковості проведення оцінки об'єкта оренди державної та комунальної власності для продовження (поновлення) договору оренди, а також щодо нарахування індексації на орендну плату.
Законопроектом №3702 від 22.12.2015 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов'язковості проведення оцінки об'єкта оренди державної та комунальної власності для продовження (поновлення) договору оренди», внесеним Народним депутатом України Парасюком Володимиром Зіновійовичем, пропонується внести зміни до Цивільного кодексу України (стаття 764), Господарського кодексу України (стаття 284) та Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (стаття 17), що стосуються визначення правових наслідків непроведення оцінки об’єкта оренди за наявності обставин, встановлених частиною другою статті 11 цього Закону. Крім того, пропонується статтю 11 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» доповнити новою частиною, передбачивши, що замовником оцінки об’єкта оренди для продовження (поновлення) договору оренди виступає орендодавець, якщо інше не встановлено домовленістю між ним та орендарем.

У пояснювальній записці до даного законопроекту говориться про те, що відповідно до частини другої статті 17 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» у разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов договору оренди протягом одного місяця після закінчення терміну дії договору він вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені договором. Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо орендних відносин» від 21.04.2011 №3269-VI було запроваджено вимогу стосовно обов’язкового проведення оцінки об’єкта оренди для продовження (поновлення) договору оренди, якщо на момент такого продовження остання оцінка об’єкта оренди була зроблена більш як три роки тому.

Встановивши обов’язковість вказаної вимоги, законодавець чітко не визначив правових наслідків її недотримання, – зазначає автор законопроекту. Саме тому, з метою недопущення використання об’єкта оренди державної та комунальної власності без його переоцінки понад трирічний термін необхідно передбачити, що непроведення оцінки такого об’єкта за наявності визначених підстав є перешкодою для продовження договору.

Також законопроектом пропонується визначити замовником оцінки об’єкта оренди для продовження (поновлення) договору оренди орендодавця, якщо інше не встановлено домовленістю між ним та орендарем.

Іншим законопроектом №3706 від 23.12.2015 «Про внесення змін до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (щодо індексації)», підготовленим групою Народних депутатів України Крулько Іваном Івановичем, Пташник Вікторією Юріївною, Матківським Богданом Мироновичем та Чижмарьом Юрієм Васильовичем, пропонується скасувати нарахування індексації на орендну плату для орендарів шляхом відміни застосування норм статті 10 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» в частині нарахування індексації на орендну плату.

У пояснювальній записці до даного законопроекту говориться про те, що на сьогодні величина плати за користування державним майном, крім незалежної оцінки об’єкта оренди, котра є ринковою при укладанні договору оренди, містить також і її індексацію, за рахунок якої плата для орендарів державного майна протягом майже року збільшилась на 40%.

Зростання орендної плати за рахунок показника індексу інфляції – індексу споживчих цін не є об’єктивним індикатором поточної ситуації на ринку комерційної нерухомості, – вважають автори законопроекту. З подальшим зростанням інфляційних процесів та підвищенням орендної плати за рахунок індексації, підприємці змушені будуть або припинити свою діяльність, або відмовитись від оренди державного та комунального майна. Крім того, постійне зростання орендної плати за рахунок підвищення рівня інфляції негативно впливає і на укладення нових договорів оренди. Як наслідок, порівняно з початком 2015 року кількість чинних договорів оренди державного майна зменшилася більше ніж на 1000 договорів. Така ситуація призведе до суттєвого зменшення надходжень до державного та місцевих бюджетів, до значного зменшення орендних відносин, а також негативно відобразиться на соціальній сфері.

У зв’язку з цим, законопроект розроблено з метою ефективного використання державного та комунального майна, що орендується та підлягає передачі в оренду, збереженню сталих орендних відносин та забезпечення надходжень до бюджетів різних рівнів, – говориться у пояснювальній записці до даного законопроекту.

Повернення до списку