olgyzza2015@ukr.net (067) 741-84-55 
(097) 381-77-26
Увійти на сайт

Новини

Про ліцензування землеоціночних робіт

22 Жовтня 2015
Внаслідок прийняття Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності» починаючи з 28.06.2015 значні зміни у регулюванні підприємницької діяльності, пов’язаної із проведенням землеоціночних робіт та земельних торгів, зокрема:

1) проведення землеоціночних робіт та земельних торгів виключаються із переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню в Україні;

2) вносяться зміни до ст.ст. 128, 134 та 135 Земельного кодексу України від 25.10.2001 № 2768-III, а також до ст.ст. 6 та 11 Закону України від 11.12.2003 № 1378-IV «Про оцінку земель».

Вичерпні вимоги до суб’єктів господарювання, які матимуть право виконувати роботи з експертної грошової оцінки земельних ділянок та проводити земельні торги, починаючи з 28.06.2015 встановлюватимуться виключно вимогами Земельного кодексу України від 25.10.2001 № 2768-III та Закону України від 11.12.2003 № 1378-IV «Про оцінку земель».

Відповідно до частини четвертої пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2014 № 358 «Деякі питання реалізації положень Податкового кодексу України щодо оцінки майна» (назва в редакції постанови КМУ від 25.03.2015 № 146), «визначення оціночної вартості здійснюється… суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель, які відповідають вимогам, установленим Законом України «Про оцінку земель», і мають ліцензію на виконання землеоціночних робіт (земельної ділянки як окремого об’єкта правочину)». Починаючи з 28.06.2015, вимога щодо наявності ліцензії у суб’єкта оціночної діяльності у сфері оцінки земель «ліцензії на виконання землеоціночних робіт» у згаданій постанові Кабінету Міністрів України не підлягає застосуванню, оскільки зі вказаної дати ліцензування відповідних робіт за законодавством припинене. Натомість, до суб’єкта оціночної діяльності необхідно застосовувати лише ті вимоги, що встановлені Законом України від 11.12.2003 № 1378-IV «Про оцінку земель».

  Законом України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності» передбачено, що в абзаці першому частини восьмої ст. 128 Земельного кодексу України від 25.10.2001 № 2768-III слова «відповідну ліцензію» мають бути замінені словами «відповідний дозвіл». Проте, фактично, ця зміна є помилковою, оскільки у абзаці першому частини восьмої ст. 128 Земельного кодексу України від 25.10.2001 № 2768-III слова «відповідну ліцензію» у даний час відсутні, а тому заміна їх на будь-яке інше словосполучення є неможливою.

Повернення до списку