olgyzza2015@ukr.net (067) 741-84-55 
(097) 381-77-26
Увійти на сайт

Новини

Постанова № 1033, затверджена нова Методика оцінки майна

23 Грудня 2015
25 листопада 2015 року постановою Кабінету Міністрів України   № 1033 затверджено зміни до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891.

Зазначені зміни запроваджують нові підходи до оцінки майна, зокрема:

визначений порядок проведення і методологічні особливості оцінки об’єктів приватизації для цілей їх приватизації новими способами продажу (для конкурсу з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, за методом зниження ціни, без оголошення ціни);

удосконалено оцінку пакетів акцій, що належать державі, з метою їх продажу на конкурентних засадах в процесі приватизації, що враховує сучасний стан фондового ринку та кризовий стан економіки України в цілому;

встановлені організаційні та методичні засади оцінки об’єктів незавершеного будівництва, у тому числі для цілей приватизації шляхом продажу під розбирання;

визначені організаційні та методичні засади оцінки об’єктів приватизації разом з земельними ділянками, на яких такі об’єкти розташовані, а також процедура внесення до статутного капіталу земельних ділянок;

визначений порядок  оцінки майна, яке не було відображене у матеріалах інвентаризації під час приватизації (корпоратизації); щодо якого знято заборону на приватизацію; безпідставно виключене з переліку майна, що вноситься до статутного капіталу, під час приватизації (корпоратизації); яке отримане (придбане) підприємством у період між датою оцінки та датою його державної реєстрації як  акціонерного товариства;

визначений порядок оцінки та рецензування документів з оцінки об’єктів приватизації, яка проводиться для складання альтернативного плану приватизації;

визначена процедура оцінки об’єктів приватизації, що повертаються в державну власність у разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу таких об'єктів, а також удосконалені підходи до оцінки збитків для таких випадків;

визначені особливості оцінки об’єктів, що приватизуються відповідно до Закону України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі».

Звертаємо увагу на те, що відповідно до регламенту Кабінету Міністрів України  постанова Кабінету Міністрів набирає чинності з дня її офіційного опублікування, якщо інше не передбачено такою постановою, але не раніше дня її опублікування. Станом на 17.12.2015 постанова Кабінету Міністрів України від 24 листопада 2015 р. № 1033 не опублікована.

Відповідно до зазначеної постанови акти оцінки майна та висновки про вартість майна, складені та затверджені відповідно до Методики оцінки майна у редакції, що діяла до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1033 «Про внесення змін до Методики оцінки майна», є дійсними протягом встановленого для них зазначеною Методикою оцінки майна строку дії.

Ознайомитись з постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1033 «Про внесення змін до Методики оцінки майна» можна за посиланням:   http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248707019.

Просимо опрацювати нову редакцію Методики оцінки майна і надіслати до Фонду державного майна запитання та пропозиції до окремих її норм. Надіслані матеріали будуть враховані Фондом державного майна під час підготовки роз’яснень щодо застосування Методики оцінки майна.

Повернення до списку